Toegangstechniek & beveiliging
085 - 4010 124

Indexering onderhoudscontracten 2023

Geschreven door

Hugo Gootjes Deurintercom specialist

Indexering onderhoudscontracten 2023

Jaarlijks past Deurintercom B.V. haar tarieven aan (CPI-indexcijfer), om te kunnen blijven investeren in de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van producten en diensten. Wij doen er alles aan om prijsstijgingen zo beperkt mogelijk te houden zonder in te boeten op onze kwaliteit. Onze indexering per januari 2023 is vastgesteld op 9,3%, hiermee wijken we van de CPI indexatie oktober 2021 – oktober 2022 (+14,3%).

Wat is het CPI-indexcijfer?
De inflatie wordt elke maand gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Deze cijfers worden maandelijks gepubliceerd door het CBS. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Een inflatie van 14,3% in oktober 2022 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 14,3% hoger zijn dan in oktober 2021. Wij hanteren elk jaar het CPI-indexcijfer van de maand oktober voor onze prijsverhoging en in dit geval dus het indexcijfer van oktober 2022.

Waar in de voorwaarden staan de afspraken rondom de CPI en indexatie?
In artikel 3 (Prijs en betaling) van onze algemene service- en onderhoudsvoorwaarden voorwaarden staat in paragraaf 3.2.

  • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar de prijzen voor het overeengekomen onderhoud aan te passen. Dit gebeurt onder normale omstandigheden op basis van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde CPI indexcijfer, voor de maandindex oktober van het voorgaande kalenderjaar. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken indien hiertoe aanleiding bestaat.

Met vriendelijke groet,

Team Deurintercom B.V.