Toegangstechniek & beveiliging
085 - 4010 124

Intercom reparatie voor privé of voor de VvE?

Geschreven door

Hugo Gootjes Deurintercom specialist

Splitsingsakte van de VvE: wat staat er over het intercomsysteem?
Een splitsingsakte is een document dat is opgesteld door een notaris. Daarmee wordt een gebouw is gesplitst in appartementsrechten. In de splitsingsakte – ook wel akte van splitsing genoemd – staat welke appartementsrechten dat zijn en waar zich die bevinden. Daarnaast wordt in de splitsingsakte altijd een vereniging van eigenaren (VvE) opgericht en wordt het reglement van de VvE vastgesteld.

Splitsingsakte bepaalt wat privé en wat gemeenschappelijk is
In de akte van splitsing staat ook een omschrijving van welke gedeelten van het gebouw gemeenschappelijk zijn en welke juist voor privé gebruik zijn. Daarnaast wordt erin bepaald welke zaken gemeenschappelijk of privé zijn zoals ook het intercomsysteem.

Modelreglement en de splitsingsakte
In de loop der jaren zijn door vakgroepen van notarissen diverse modellen gemaakt voor VvE reglementen. De zogenaamde modelreglementen. Er zijn versies van 1972, 1973, 1983, 1992, 2006 en het meest recente modelreglement dateert van 2017. Soms is het reglement integraal in de akte opgenomen, maar vaak staan alleen de afwijkingen op het modelreglement in de splitsingsakte. In dat geval moet je beide documenten tegelijk (naast elkaar) lezen.

De bel- en deuropenerinstallatie in een appartementencomplex is in alle standaard modelreglementen eigendom van de VvE. De VvE is dan verantwoordelijk voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van het deurintercomsysteem.

Wat staat er in uw splitsingsakte en -reglement?
De modelreglementen zijn door de jaren heen aangepast (meestal omdat de wet op punten werd gewijzigd). Er worden heden ten dage nog verschillende modellen gebruikt, omdat een oud reglement niet vervalt als er een nieuwe verschijnt. Van het modelreglement zijn verschillende versies, onder andere uit 1973, 1983, 1992, en 2006.

  • MR1973 en MR1983 behoren de systemen voor oproep en deuropeners tot de gemeenschappelijke zaken.
  • MR1992 in principe ook, maar daar is verwarring ontstaan door de bekende toevoeging “alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken”
  • MR2006 is juist expliciet weer aangegeven dat de systemen voor oproep en deuropeners, ook voor zover deze zich in de privégedeelten bevinden onder de gemeenschappelijke zaken vallen.

Je zou daaruit kunnen redeneren dat de verwarring in MR1992 in MR2006 weer teniet gedaan is en het aannemelijk zou kunnen zijn dat men ook in MR1992 beoogde de systemen voor oproep en deuropeners, ook voor zover deze zich in de privégedeelten zouden bevinden onder de gemeenschappelijke zaken zouden vallen.

De bel- en deuropenerinstallatie is bijna altijd eigendom van de VvE
In onderstaand overzicht staat welke onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de VvE of de individuele eigenaar zijn. Dit overzicht gaat uit van een doorsnee-situatie. Deze geldt niet voor iedere VvE.

De deurtelefoon/videofoon in het privégedeelte

De deurtelefoon/videofoon in het privégedeelte is een onderdeel van het gehele intercom systeem. Vaak is de bedrading van een deurintercomsysteem tussen de woningen doorgelust. Wanneer een bewoner de deurtelefoon/videofoon in het privégedeelte demonteert kan dit een storing veroorzaken in het gehele intercom systeem.

Wij adviseren het intercomsysteem inclusief de deurtelefoon/videofoon in het privégedeelte onder het gemeenschappelijk VvE deel te laten vallen. De VvE is dan verantwoordelijk voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van het deurintercomsysteem. Hiermee voorkom je lastige situaties.